เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

PRESTRESSED SPUN CONCRETE PILES

มอก. 398-2537

รายละเอียดสินค้า Specification
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Outer Diameter
(mm)
ความยาวสูงสุด
(m)
ความหนา
(mm)
พื้นที่หน้าตัด
(cm2)
เส้นรอบรูป
(cm)
น้ำหนักเสา
(kg/m)
Moment ofInertia of Concrete
(cm4)
Prestress Moment Capacity Axial Load
Effective Prestress
(ksc)
Allowable
(kg-m)
Cracking
(kg-m)
Allowable
(ton)
Ultimate
(ton)
รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ
Recommend Safe Load (ton)
250 14.00 55 337 79 88 17,289 45.67 1,000 1,247 40 105 10 – 30
300 14.00 60 452 94 118 34,608 48.39 1,730 2,143 53 140 30 – 45
16.00 60 452 94 118 34,608 60.77 2,015 2,428 52 137 30 – 45
17.00 60 452 94 118 34,608 82.82 2,525 2,938 49 131 30 – 45
350 15.00 65 582 110 151 62,163 45.37 2,557 3,192 69 182 40 – 65
16.00 65 582 110 151 62,163 54.60 2,885 3,520 68 178 40 – 65
17.00 65 582 110 151 62,163 66.66 3,313 3,949 66 174 40 – 65
400 15.00 75 766 126 199 106,489 42.44 3,676 4,629 92 240 50 – 70
17.00 75 766 126 199 106,489 47.33 3,937 4,889 91 238 50 – 70
450 17.00 80 930 141 242 166,570 43.61 5,198 6,522 111 291 60 – 90
500 17.00 90 1159 157 301 255,324 45.36 7,350 9,177 138 362 70 – 100
19.00 90 1159 157 301 255,324 48.57 7,678 9,504 137 360 70 – 100
600 18.00 100 1571 188 408 510,509 43.91 11,999 15,044 188 492 90 – 120
19.00 100 1571 188 408 510,509 60.57 14,835 17,879 181 476 90 – 120
800 18.00 120 2564 251 667 1,527,870 44.32 27,093 33,926 307 803 150 – 220

หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่

คอนกรีต

Cylinder Ø 10×20 cm Standard Cube 15x15x15 cm
Prestressing Transfer Strength ≥ 250 kg/cm2 ≥ 300 kg/cm2
Ultimate Compressive Strength ≥ 500 kg/cm2 ≥ 550 kg/cm2