เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน

Solid Square Pile

มอก. 396-2549

มาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า Specification มอก. / SCP
รายการ
ITEM
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน
Solid Aquare Pile
ความยาวสูงสุด พื้นที่หน้าตัด
(cm2)
เส้นรอบรูป
(cm)
น้ำหนักเสา
(kg/m)
Moment of Inertia
(cm4)
รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ
Recommend Safe Load
(ton)

SCP

1 Size 0.15 x 0.15 m 10 10 225.00 60 54 4,219 10 – 15
2 Size 0.18 x 0.18 m 15 14 324.00 72 78 8,748 15 – 20
3 Size 0.20 x 0.20 m 15 400.00 80 96 13,333 18 – 25
4 Size 0.22 x 0.22 m 18 18 484.00 88 116 19,521 20 – 30
5 Size 0.26 x 0.26 m 21 21 676.00 104 162 38,081 25 – 40
6 Size 0.30 x 0.30 m 24 24 900.00 120 216 67,500 30 – 50
7 Size 0.35 x 0.35 m 24 26 1225.00 140 294 125,052 40 – 60
8 Size 0.40 x 0.40 m 26 26 1600.00 160 384 213,333 50 – 80
9 Size 0.45 x 0.45 m 26 26 2025.00 180 486 341,719 70 – 100
10 Size 0.525 x 0.525 m 26 24 2756.25 210 662 633,076 90 – 140

หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่

คอนกรีต

Cylinder Ø 15×30 Cm. Standard Cube 15x15x15 Cm.
Prestressing Transfer Strength ≥ 250 kg/cm2 ≥ 300 kg/cm2
Ultimate Compressive Strength ≥ 350 kg/cm2 ≥ 400 kg/cm2
  • Portland Cement ตาม มอก.15
  • ค่า Effective Prestressing (after losses) ไม่น้อยกว่า 25 KSC (มอก.)

ลวด PC Wire / PC Strand

  • แรงดึงลวดไม่มากกว่า 74% ของ Ultimate Tensile Strength

เสาเข็มหน้ารูปตัวไอ

I - SHAPE PILE

มอก. 396-2549

มาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า Specification
รายการ
ITEM
เสาเข็มหน้ารูปไอ
I – Shape Pile
ความยาวสูงสุด มาตรฐาน พื้นที่หน้าตัด
(cm2)
เส้นรอบรูป
(cm)
น้ำหนักเสา
(kg/m)
Moments of Inertia
(cm4)
รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ
Recommend Safe Load
(ton)
1 Size 0.18 x 0.18 m 15 274.50 89 66 8,664 6 – 15
2 Size 0.22 x 0.22 m 21 386.00 109 93 19,121 10 – 25
3 Size 0.26 x 0.26 m 24 489.00 131 117 36,196 20 – 30
4 Size 0.30 x 0.30 m 24 660.00 150 158 64,620 25 – 40
5 Size 0.35 x 0.35 m 26 880.00 176 211 118,583 35 – 50
6 Size 0.40 x 0.40 m 26 1240.00 197 298 206,583 45 – 70
7 Size 0.45 x 0.45 m 26 1549.00 222 372 330,255 70 – 90
8 Size 0.525 x 0.525 m 18

SCP

2090.00 261 502 608,855 85 – 120

หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่

คอนกรีต

Cylinder Ø 15×30 cm Standard Cube 15x15x15 cm
Prestressing Transfer Strength ≥ 250 kg/cm2 ≥ 300 kg/cm2
Ultimate Compressive Strength ≥ 350 kg/cm2 ≥ 400 kg/cm2
  • Portland Cement ตาม มอก.15
  • ค่า Effective Prestressing (after losses) ไม่น้อยกว่า 25 KSC (มอก.)

ลวด PC Wire/ PC Strand

  • แรงดึงลวดไม่มากกว่า 74% ของ Ultimate Tensile Strength